شرکت ما در شرکت کرده است Dاوبائی خلیج فارس نمایشگاه در اکتبر 2019 ، که از اکتبر 29 تا 31 برگزار می شود.
بسیاری از شرکتهای چینی و خارجی در نمایشگاه حضور داشتند. ما تعدادی پوستر و مواد را آوردیم و آنها را در غرفه s-c68 ما چسباندیم تا غرفه داران بتوانند با شرکت ما آشنا شوند. ما همچنین نمونه های بسیاری را برای برخی از مشتریانی که به ما علاقه مند هستند آورده ایم. به امید اینکه ما می توانیم فرصتی برای همکاری داشته باشیم.
تلفن: + 86 0518-85211049