زنگ های صدای جرنگ جرنگ ، زنگ های صدای جرنگ جرنگ ، همه جا ...یک بشهر مهربان و گرم - Xایامان!
اعضای بخش فروش ما وارد شدند Xفرودگاه iamen ساعت 11:30 دقیقه 24 دسامبر. به محض اینکه از هواپیما پیاده شدیم ، بوی بهار را حس کردیم.
ما ابتدا بازدید کردیم Hاوه Sلحن Cفرهنگی Park.We اینجا حک شده سنگ های عجیب زیادی را در اینجا دیدیم ، و علاقهed عملکرد زن huian.Then ما به بهترین روستای ماهیگیری رفتیم Zeng Cuo An. ما خوردن بسیاری میان وعده های محلی.
جزیره گولانگیو ، یک مکه قدمت برای دوستداران ، همچنین یک موزه با معماری بین المللی است.
دانشگاه Xiamen به عنوان یکی از زیباترین دانشگاه های چین شناخته می شود.
روز گذشته ما از هاکا بازدید کردیم Tاولو.
Xiamen واقعاً شهری ساده ، لطیف و زیبا است.
 
تلفن: + 86 0518-85211049