قانون به تدریج به chunhui ، وینتیان شروع به به روز رسانی کرد. ما خداحافظی کردیم با یک قابل توجه در سال 2019 و طلیعه وعده در 2020 امیدوار کننده ، سال تغییر و رشد. به دلیل شیوع nپنومونی coronavirusگزارش خلاصه کار شرکت ما به پایان ماه مارس موکول شد. دپارتمان های پیش بینی شده شامل آزمایشگاه ، خرید ، امور مالی ، فروش و انبار می باشند.
در این جلسه ، همه یک PPT ساختند ، خلاصه و شرح مفصلی از استقبال و درک خود را در سال گذشته ارائه دادند و برنامه کاری سال 2020 را با همه به اشتراک گذاشتند.
در پایان جلسه ، آقای ژو ژنی ، رهبر شرکت ، درمورد سخنان همه اظهار نظر کرد و با همه در مورد نحوه گسترش تجارت ، افزایش حجم فروش و جلوگیری از ریسک های سرمایه در مواجهه با بیماری همه گیر ، گفتگو کرد.
تلفن: + 86 0518-85211049